СТОРІНКА ДЛЯ ВАШИХ ЗАПИТАНЬ І НАШИХ ВІДПОВІДЕЙ

 

Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки Укра­їни від 20.02.02 р. № 128, і відбувається за наявності в класі більше 27 учнів для міських шкіл та більше 25 для сільських.

Якщо кількість учнів у класі не дає змоги здійснити поділ на групи на гендерній осно­ві, можна скористатись іншими варіантами формування груп: з пара­лельних чи наступних класів; поділ на групи за рахунок варіативної складової навчального плану.


Вікові групи учнів, які беруть участь у олімпіаді з трудового навчання:

І (шкільний) етап - учні 5-11 класів
ІІ (районний) етап - учні 8-11 класів
ІІІ (обласний) етап - учні 9-11 класів
ІV (Всеукраїнський) етап - учні 9 та 11 класів


Основна відмінність оновленої навчальної програми від попередньої полягає в тому, що формування змісту діяльності учнів здійснюється на основі об’єктів проектної діяльності, а не технологій, як це було раніше. Тому використання вже готових розробок лабораторно-практичних робіт неможливе, оскільки в їх основі лежить технологія, а не виріб.

Отже, у вас є три шляхи:

  1. Вибрати проект із колонки програми «Орієнтовний перелік об’єктів проектно-технологічної діяльності учнів». Це може бути, наприклад: «Обладнання та пристосування для навчальних кабінетів» чи «Вироби для власних потреб» і застосувати технологію електротехнічних робіт;
  2. Підібрати власний виріб для творчого проекту, який можна було б виготовити з застосуванням технології електротехнічних робіт;
  3. Використати технологію електротехнічних робіт в якості додаткової, а не основної.
Додав: Руслан

У пояснювальній записці навчальної програми чітко вказано:

"Процес роботи над усіма проектами у кожному класі (міні-маркетингові дослідження, зображення виробів – малюнок, ескіз, кресленик, схема), технологічні особливості їх виготовлення тощо, мають обов’язково відображатися в робочих зошитах учнів, а самі роботи після їх завершення використовувати за призначенням."

Отже, в 9 класі уся проектна документація виконується виключно в робочих зошитах. Інструкцій, що конкретно має бути записано в зошитах не має. Але записи в робочих зошитах мають бути обов'язково. Це може бути розрахунок матеріалів, ескізи варіантів майбутнього виробу, план роботи над проектом, необхідні кресленики або інші зображення деталей (ескізи, схеми, викрійки, технічні рисунки тощо), які необхідні для виготовлення виробу тощо. Додаткове створення проектних папок, комп'ютерних презентацій та ін. недоцільно.

PS: Для обміну досвідом, обговорення ідей, висловлення власних думок щодо оновленої навчальної програми створена рубрика сайту "Обговорення"


Раніше варіативні модулі , в яких однакова технологія обробки, не можна було повторювати. Зараз на відео видно, що 2 проекти поспіль виконуються за основною технологією-технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом (голківниця і пласка іграшка)5 клас.Тобто тепер можна ,наприклад,із 6 проектів ,щоб 2 було за однаковою технологією виготовлення?

У методичних рекомендаціях МОН і моєму інструктивному листі вказано: 

"Перераховані для кожного класу технології використовують як основні. ..... При цьому одна й та ж сама технологія може використовуватися як основна не більш як двічі в одному класі протягом навчального року."

Тобто, тепер дозволяється використовувати одну й ту ж технологію двічі, як основну. Крім того, використання цієї ж технології в якості додаткової не обмежується, її можна використовувати за бажанням в кожному проекті. Наприклад, в 6 класі ви обрали 8 проектів, то мінімальна кількість основних технологій може становити 4 технології, а максимальна - 8 технологій. Крім основних технологій (з переліку навчальної програми) можна використовувати необмежену кількість додаткових, які доповнюють основну. Порада: уважніше ознайомтеся з моїм інструктивним листом.

Додав: Валентина (KonSerg)

Витяг з наказу МОН України № 297 від 17.05.2005 р. «Про подолання проявів бюрократизму в освіті»:

"Розробка планів проведення навчальних занять є компетенцією педагога, який і визначає їх структуру і форму.

Вчитель має право самостійно вибрати термін і форму зберігання поурочних планів (урок, тема, місяць, семестр, навчальний рік).

Досвідчені педагоги, які мають достатній досвід педагогічної роботи, вищу категорію, педагогічні звання, якісні показники в навчально-виховному процесі, методичні наробки з дозволу шкільної адміністрації (наказ або питання на педагогічній раді) можуть користатися поурочними планами, складеними за попередні роки (за умовою, що використовуються незмінні навчальні програми та підручники, вносячи в разі потреби відповідні доповнення і корективи.

При складанні поурочних планів потрібно враховувати:

  1. У поурочному плані виправданими елементами є дата, тема, мета (освітня, виховна, розвиваюча), обладнання уроку.
  2. В ньому відображаються основні питання змісту навчального матеріалу, форми, методи й прийоми його опрацювання, навчальні засоби та інші компоненти навчального процесу, які істотно впливають на досягнення мети уроку.
  3. Структура поурочного плану залежить від типу уроку."

Витяг з листа МОН України № 1/9-630 від 05.12.2014 р. «Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя»:

"... поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі.

Встановлення універсальних в межах навчального закладу, міста, району чи області стандартів таких документів є неприпустимим."

Отже, структура поурочних планів залишилася незмінною. В конспекті уроку мають бути відображені всі основні його етапи з врахуванням таких особливостей: всі уроки трудового навчання є практичною роботою; провідна діяльність на уроках - проектна технологія.


Шановний пане Сергій. Після того, як Ви представитеся (це можна зробити електронним листом), Ви отримаєте доступ до цих матеріалів. До того часу, частину цих матеріалів Ви можете віднайти на сайті КНЗ "ЧОІПОПП ЧОР".

PS: До речі, адреси доступу до матеріалів на допомогу учителю вже мають молоді учителі, які взяли участь у вебінарі, а з 26.10 -  керівники творчих груп.

Додав: Сергій (кент)

Шановний Руслан Павлович.
Довідка про допуск учня до роботи на обладнанні навчальних майстерень під час ІІІ обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання, технологій видається освітнім закладом, де навчається учень, або Вашим відділом освіти. Обов'язкової форми довідки немає, але в довідці мають бути вказані: повністю прізвище, ім'я, по батькові учня, його клас, назва освітнього закладу, вказано, що учень допускається до роботи з ручними інструментами та обладнанням навчальної майстерні і що він пройшов інструктажі з правил охорони праці при роботі з ручними інструментами та обладнанням.

Відсутність довідки є підставою про недопуск учня до олімпіади.

Додав: Кожевніков Руслан Павлович