СТОРІНКА ДЛЯ ВАШИХ ЗАПИТАНЬ І НАШИХ ВІДПОВІДЕЙ

 

Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки Укра­їни від 20.02.02 р. № 128, і відбувається за наявності в класі більше 27 учнів для міських шкіл та більше 25 для сільських.

Якщо кількість учнів у класі не дає змоги здійснити поділ на групи на гендерній осно­ві, можна скористатись іншими варіантами формування груп: з пара­лельних чи наступних класів; поділ на групи за рахунок варіативної складової навчального плану.


Вікові групи учнів, які беруть участь у олімпіаді з трудового навчання:

    І (шкільний) етап - учні 5-11 класів
    ІІ (районний) етап - учні 8-11 класів
    ІІІ (обласний) етап - учні 9-11 класів
    ІV (Всеукраїнський) етап - учні 9 та 11 класів