КРАЩІ ВЧИТЕЛІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ

Дерев’янко В’ячеслав Володимирович

 

Мошнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Черкаської районної ради Черкаської області

          

                                                   

Суть досвіду:

Дерев’янко В.В. – вчитель трудового навчання, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії», керівник районного методичного об’єднання вчителів трудового навчання та технологій.

Педагогічне кредо вчителя: «Ми навчаємося не для школи, а для життя» (Сенека Молодший).

Працює над проблемою: «Формування та розвиток життєвих компетентностей учня за допомогою проектно-технологічної діяльності на уроках трудового навчання». Вирішуючи проблему, В’ячеслав Володимирович орієнтується на сучасні принципи педагогічних технологій: свободи вибору, відкритості, діяльності, зворотного зв’язку, ідеальності.

У своїй роботі вчитель знайомить учнів із виробничим середовищем, традиційними, сучасними і перспективними технологіями обробки матеріалів, видами декоративно-ужиткового мистецтва. Розвиває цілісне уявлення про розвиток матеріального виробництва, роль техніки, проектування і технологій у розвитку суспільства. Працює над формуванням усвідомлення учнями значущості ролі технологій як практичного втілення знань, розвитком технологічних умінь і навичок учнів. Постійно займається пошуком нових ідей, адже одноманітність у роботі стомлює не лише учня, а й учителя.

Під його керівництвом створено проекти варіативних модулів: випилювання героїв мультфільму «Золотий ключик» (технологія виготовлення дерев’яної іграшки); поличка (технологія оздоблення виробів із деревини різьбленням); сапка – кішка (технологія слюсарної обробки металів); макет своєї кімнати (технологія електротехнічних робіт); стілець розкладний (проектування та виготовлення комплексного виробу); автомат Калашникова (технології макетування зброї) та інші.


Дерев’янко Наталія Юріївна

 

Мошнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Черкаської районної ради Черкаської області

          

                                                   

Суть досвіду:

Педагогічна проблема, над якою працює вчителька: «Підвищення ефективності і якості сучасного уроку».
Вона досконало володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу. Творчо використовує можливості проектної технології при викладанні варіативної частини навчальної програми. Приділяє увагу процесу формування та розвитку творчої ініціативи, пошуку, створює реальні умови для реалізації індивідуальних можливостей кожного школяра. Творчо використовує міжпредметні зв’язки, інтеграцію суміжних предметів, практикує проведення уроків із застосуванням комп’ютерних технологій.

Підвищенню методичного рівня значною мірою сприяє проведення апробації ППЗ, підготовка та проведення майстер-класів, спілкування з колегами з багатьох областей України та країн близького зарубіжжя на професійних форумах в Інтернеті, опрацювання фахових видань, знайомство та вивчення досвіду народних майстрів. Своїми творчими та педагогічними здобутками ділиться з колегами на засіданнях районного методичного об’єднання вчителів трудового навчання, яке очолювала багато років поспіль, районних та обласних семінарах, конференціях.

«Переконана, що вся гордість учителя в учнях, у зростанні посіяних ним зерен. Важко перелічити усіх випускників, що обрали професії, з азами яких познайомилися у свій час на уроках обслуговуючої праці. Серед них є швачки, закрійники, дизайнери, модельєри, педагоги, кухарі, кондитери, технологи тощо. За довгі роки педагогічної діяльності я усвідомлюю, що усьому навчити не можна. Учитель може зробити тільки одне – вказати дорогу».
 


Ямборський Валерій Миколайович

 

Червонослобідська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2

Черкаської районної ради Черкаської області

          

                                                   

Суть досвіду:

Валерій Миколайович працює над реалізацією проблеми: «Виявлення та розвиток творчих здібностей у дітей із девіантною поведінкою на уроках трудового навчання і в позакласній роботі».

У своїй роботі використовує мультимедійні технології, інтерактивні методи навчання, проблемні ситуації, проводить дослідження, групові форми роботи, організовує екскурсії на різні виробництва. Намагається кожен свій урок зробити засобом розвитку творчих здібностей учнів, їх талантів, інтересів, самовираження та самореалізації, розвиває постійне прагнення до пізнання й самовдосконалення. Усвідомлює, що сучасний учитель трудового навчання повинен стати конструктором нових педагогічних ситуацій, нових завдань, спрямованих на використання узагальнених способів діяльності, формування трудових навичок та вмінь.
Належним чином організовує суспільно корисну працю учнів, що сприяє вихованню в них культури праці, формуванню творчості, працьовитості, самостійності, ініціативності.

Учитель працює над обладнанням майстерні, поповнює матеріальну базу, організував постійно діючу виставку виробів, виготовлених учнями.
Вихованці Валерія Миколайовича багато років поспіль посідають призові місця на районних та обласних учнівських олімпіадах із трудового навчання.
 


Рожелюк Володимир Іванович

 

Хацьківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Черкаської районної ради Черкаської області

          

                                                   

Суть досвіду:

Володимир Іванович працює над реалізацією проблеми «Формування свідомого ставлення до трудового навчання та розвиток проектно-технологічної компетентності учнів».

Враховуючи сучасні тенденції розвитку освіти, на уроках трудового навчання вчитель формує здатності до самостійного навчання, оволодіння засобами сучасних технологій, уміння конструювати власний процес пізнання і на практиці реалізувати заплановане. У процесі проектно-технологічної діяльності розвиває уміння, навички виготовляти виріб від творчого задуму до його втілення у побут за обраною технологією.

Завдяки сучасним інформаційно-комунікаційним технологіям навчає учнів здобувати нову інформацію та самостійно впроваджувати нові знання на практиці.