КРАЩІ ВЧИТЕЛІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
ЧИГИРИНСЬКОГО РАЙОНУ

Кульшай Олександр Володимирович 

                                                             

Чигиринський навчально-виховний комплекс «Дошкільний

навчальний заклад – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2»

Чигиринської районної ради Черкаської області

 

Суть досвіду:

Олександр Володимирович працює над темою «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання за допомогою спеціальних вправ та творчих завдань».

Зміст його досвіду полягає в створенні найсприятливіших умов для формування системних знань та розвитку творчих здібностей учнів. Одна з головних цілей в роботі з дітьми учителя – навчити їх мислити та створити відповідні умови для реалізації їх творчих можливостей.

Педагог найчастіше застосовує завдання з технічним змістом, які на уроках трудового навчання поділяє на такі основні типи: графічні, технологічні, конструкторські, розрахункові, контрольно-тренувальні. Результатами застосування його різноманітних методів навчання, пізнавальних завдань та вправ розвитку творчих здібностей учнів є позитивна динаміка за якісним показником, активізація пізнавальної діяльності, підвищення мотивації до навчання і свідомого вибору професії, оволодіння учнями ключовими компетентностями, сформованість науково-дослідницьких навичок та активна участь в проектній діяльності і творчих конкурсах.

У процесі формування технічної творчості учитель намагається викликати інтерес та прагнення учнів до удосконалення своєї діяльності. При цьому особливу увагу він звертає на розвиток особистих творчих здібностей учнів, вважаючи, що через творчість найбільш повно виявляються їх професійні інтереси та нахили.


Зінченко Сергій Григорович   

                                                             

Головківський навчально-виховний комплекс "Дошкільний

навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів"

Головківської сільської ради Чигиринського району
Черкаської області

 

Суть досвіду:

Розвиток пізнавальної активності учнів шляхом застосування проектних технологій на уроках трудового навчання.

Впровадження народних промислів і ремесл на уроках трудового навчання.


Малиношевський Олександр Іванович    

                                                             

Боровицький навчально-виховний комплекс «Дошкільний

навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Боровицької сільської ради Чигиринського району

Черкаської області

 

Суть досвіду:

Спрямовувати навчально-виховний процес на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію у соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти.

Формування і розвиток проектно-технологічної компетентності, реалізації творчого потенціалу учнів.


Демчук Петро Дем’янович    

                                                             

Рацівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний

навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Рацівської сільської ради Чигиринського району

Черкаської області

 

Суть досвіду:

Проектно-технологічна діяльність на уроках технічної праці. Технологічну освіту пристосовує до економічних, технічних проблем суспільства, допомагає випускникам у визначенні професій, оволодінні методами творчої діяльності в умовах ринкової економіки.


Демчук Галина Іванівна   

                                                             

Рацівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний

навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Рацівської сільської ради Чигиринського району

Черкаської області

 

Суть досвіду:

Розвиток творчих здібностей учнів шляхом створення робочих проектів виробів та їх презентацію.

Учні користуються додатковою інформацією з різних джерел, зокрема з Інтернету. Підготовка дівчат до ролі домогосподарки, вибору майбутньої професії.