КРАЩІ ВЧИТЕЛІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
КАМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

Івахненко Василь Борисович    

                                                             

Ревівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Кам'янської районної ради Черкаської області

 

Суть досвіду:

 

Практичне використання досвіду вчителя полягає в розробці та впровадженні дієвої системи використання інтерактивних технологій на уроках трудового навчання, в позакласній роботі. При цьому основна увага звертається на творчі проекти, які враховують інтереси учнів, їхні вікові і індивідуальні особливості, мають практичне застосування. 

 

Головним напрямком діяльності вчителя є організація розвитку пізнавальних здібностей учнів.

 

Вчитель залучає вихованців до творчої діяльності на етапах вибору об’єкту проектування, розробки його конструкції, виконанні економічних розрахунків. Під час розробки технологічної документації для унаочнення майбутніх варіантів виробу застосовується комп’ютерна програма «Компас». В школі постійно демонструються виставки робіт учнів і вчителя.

 

Учитель звертає особливу увагу на естетичне оформлення виробів, створює оптимальні умови для розвитку особистості учнів, формує в них досвід емоційно-ціннісних відносин і розвиває творчість, працьовитість, самостійність та орієнтує школярів на визначення майбутньої професії відповідно до особистих нахилів і інтересів.


Шаблій Ольга Миколаївна    

                                                             

Кам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1

Кам'янської районної ради Черкаської області

 

Суть досвіду:

 

Методична тема, над якою працює учителька: «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання».

 

Вчителька розуміє, що для життєвого успіху дітей їм необхідні не самі знання, а вміння їх застосовувати відповідно до конкретної життєвої ситуації. Мотивуючи школярів до освітньої діяльності, формує у них потребу у творчому підході до процесу роботи.

 

Тому на уроках застосовує різноманітні методики. Традиційні методи доповнює більш продуктивними творчими видами діяльності з метою підвищення рівня активізації діяльності дітей.

Ефективність уроку вчителя великою мірою залежить від уміння враховувати психологічні особливості навчальної та розвиваючої діяльності дітей. Впроваджуючи проектні технології на уроках обслуговуючої праці, Ольга Миколаївна керується такими завданнями:

  • розвиток особистості, творчого потенціалу учня через реалізацію особистісно-орієнтованого навчання;
  • розширення та систематизація знань про технології і технологічну діяльність;
  • формування вміння обгрунтовано відстоювати власну позицію та готовність працювати в групі.

 

У реалізації цих завдань вчителька створює «ситуацію успіху», яка сприяє підвищенню пізнавально-технічних інтересів, самооцінки дітей та формуванню соціально-психологічних, інформаційно-комунікаційних компетентностей. Все це є основою професійного успіху вчителя та особистісного зростання учнів. 


Шишкін Олександр Геннадійович    

                                                             

Кам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1

Кам'янської районної ради Черкаської області

 

Суть досвіду:

Практична робота на уроці трудового навчання – вирішальний момент у навчанні учня. Готуючи практичну роботу, враховую інтереси учнів, їхні можливості, вікові особливості. В залежності від складності завдання організовую різні форми виконання роботи: індивідуальну або групову.

Під час виконання завдання постійно тримаю учнів у полі зору, спілкуюся з ними, допомагаю виконувати складні технологічні операції. Пояснюю учням технологічні процеси з точки зору фізики, так як являюсь і учителем фізики.

Особливу увагу звертаю на дотримання учнями правил техніки безпеки і враховую це під час оцінювання роботи учня.
   


Шульга Василь Ілліч    

                                                             

Жаботинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Кам'янської районної ради Черкаської області

 

Суть досвіду:

Вчитель працює над проблемою «Формування соціально-трудової компетенції учнів засобами уроку», метою якої є:

  • Формування готовності робити свідомий вибір;
  • формування навичок орієнтування в проблемах сучасного суспільно-політичного життя;
  • оволодіння етикою громадянських стосунків;
  • набуття життєво необхідного досвіду;
  • уміння організувати власну трудову діяльність, оцінювати власні професійні можливості, здатність співвідносити їх із потребами ринку праці.

Для цього ефективно використовує інноваційні технології в своїй практиці, а саме: технологію роботи в парах, роботу в малих групах, «Мозковий штурм», симуляції або імітаційні ігри.