КРАЩІ ВЧИТЕЛІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
м. КАНІВ

Козин Валентина Вікторівна    

                                                             

Канівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3
Канівської міської ради Черкаської області

 

 

 

Суть досвіду:

На уроках трудового навчання вчитель здійснює формування технічно та технологічно освіченого учня, підготовленого до життя і активної трудової діяльності, розвиває його творче і критичне мислення, уміння працювати з інформаційними джерелами, різними видами проектно-технологічної документації.
Активно використовує проектну діяльність, звертаючи особливу увагу на економічне обґрунтування виробу та гармонізацію режиму праці і відпочинку. Ефективність уроку забезпечує шляхом використання колективних, групових та індивідуальних форм роботи. Взаємодія вчителя й учнів забезпечується через встановлення психологічної дистанції «поруч» або «разом». Сформована система стимулювання пізнавальної активності учнів. Усі дії вчителя планомірно та цілеспрямовано ведуть до заздалегідь визначеної мети.

Брала участь у міських та обласних виставках перспективного досвіду, в обласних Інтернет-конференціях, обласних та Дистанційної Академії видавничої групи «Основа» вебінарах, провела майстер-класи зі складання календарних планів за оновленою програмою, продовжує роботу над наповненням матеріалами методичного кейсу учителя трудового навчання.

Спілкування вчителя з учнями та їх батьками відбувається через особистий сайт.
Постійний член журі міської олімпіади з трудового навчання.

Колеги поважають її за професіоналізм, готовність прийти на допомогу, батьки – за справедливість, учні – за гуманно-демократичне ставлення.


Литвин Тетяна Анатоліївна    

                                                             

Канівська гімназія імені Івана Франка
Канівської міської ради Черкаської області

 

 

 

Суть досвіду:

Життєвим кредо є слова І.Я. Франка: “Здобувайте знання, теоретичне і практичне, гартуйте свою волю, виробляйте себе на серйозних, свідомих і статечних мужів, повних любові до свого народу і здібних виявляти ту любов не потоками шумних фраз, а невтомно тихою працею”. Нашим дітям будувати майбутнє, та щоб впевнено орієнтуватися в житті, щоб стати освіченим і творити майбутнє нації, вони повинні знати минуле народу, культуру, традиції, звичаї. Відродженню національної культури і вихованню української ментальності особливо сприяють уроки трудового навчання.

Учитель працює над темою «Формування трудової культури учнів засобами народознавства». Основним своїм завданням вважає формування в учнів культури праці на засадах національних цінностей, розвиток у них здатності до творчої самореалізації. Особливістю роботи є послідовне та системне створення творчих проектів, що органічно доповнюють один одного.

Теми з української вишивки, народної ляльки, м’якої іграшки, лозоплетіння, роботи з глиною, виготовлення штучних квітів, писанкарства спрямовані на відродження народних традицій, розвиток в учнів естетичних смаків, почуття гордості за свій народ. При виконанні практичних робіт учні усвідомлюють, що через простоту, а водночас геніальну систему знаків, розкривається ставлення українського народу до таких філософських категорій як народження, смерть, осмислення свого місця на землі.

Активне застосування вчителем та учнями ресурсів Інтернет розширює інформаційні межі, дає можливість побудувати урок цікаво і змістовно. «Ми повинні зберегти і розвинути все те прекрасне, що формувалося віками і дійшло до високої досконалості. Це той матеріально-духовний мистецький світ, який єднає наше минуле з сучасним, не залишає нікого байдужим. Крім того, він гідно представляє наш талановитий народ. Саме в такому напрямі проходять наші заняття.  А дитячий розум - на кінчиках пальців» - говорить педагог.

На своїх уроках широко використовує різноманітні інноваційні інтерактивні методи навчання та виховання дітей. Створює комфортні умови навчання, коли кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, вдало стимулює до творчої діяльності, через організацію шкільних виставок сприяє соціалізації дитини у шкільному учнівському середовищі.

Оскільки виховання підростаючого покоління - це єдиний комплекс цілеспрямованих дій родини і школи, тому в підготовці до уроку діти мають можливість залучати батьків, бабусь, котрі своїм досвідом, знаннями, вміннями допомагають їм оволодіти технологічними прийомами. У спілкуванні з родиною діти знайомляться із традиціями оздоблення одягу, із традиціями роду, що дає можливість робити уроки більш цікавими. На ідеалах родинної любові виростає і любов до землі, на якій народився, і любов до України.
 


Півень Оксана Михайлівна

                                                             

Канівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 6

з поглибленим вивченням іноземних мов

Канівської міської ради Черкаської області

 

 

 

Суть досвіду:

Вчитель працює над темою «Продуктивна творча діяльність на уроках трудового навчання». «Головним смисловим засобом у творчому розвитку школярів є практична функція трудового навчання, завдяки якій реалізується виховання через діяльність і виховання в практичній діяльності,» - вважає педагог.

Перетворююча діяльність людини є частиною загальної культури, яка несе у собі відбиток рівня технологічного світогляду, технологічного мислення людини. Саме тому в процесі трудової підготовки учнів учитель особливу увагу приділяє розвитку креативності, технологічної культури, цінностям, що формують здатність і прагнення до створення нового, готовність до стрімких змін у соціокультурному, технологічному середовищі і водночас розумного використання ресурсів, бережливого ставлення до надбань національної культури, до себе, до інших, до природи.

Кожна людина від природи певною мірою наділена здібностями до творчості, але віднайти та розвинути їх є завданням учителя, що зумовлює необхідність удосконалення навчально-виховного процесу на основі впровадження інноваційних технологій та досягнень педагогічної науки, практичної спрямованості кожного уроку.

Вагомими методами впливу на розвиток креативності вчитель вважає активізацію пізнавальної діяльності, інтелект, цілепокладання, позитивні емоції, готовність учнів до сприйняття нового, мотивацію їх до творчості, натхнення, постановку та розв’язування проблемних завдань під час вивчення різних тем трудового навчання, залучення учнів до ігрової діяльності, використання педагогічних прийомів стимулювання до самостійного проектування та виготовлення виробів, самовдосконалення, застосування культурних надбань українського народу, знайомство з народними ремеслами, інтеграції знань тощо. Це стимулює їх самовираження у практичній творчій діяльності.

Творчість, індивідуальність, майстерність проявляється хоча б у мінімальному відступі від зразка. Тільки забезпечивши учнів певним мінімумом загально-професійних знань, можна говорити про самостійне створення ними конкретних і різноманітних, оригінальних, творчих продуктів, можна говорити про навчання учнів творчості.

Тому своє завдання бачить у виявленні і розвитку задатків у доступній і цікавій дітям творчій діяльності.
Виявлено, що протягом двох років формування креативної особистості учнів на основі аналізу спостережень, бесід та опитування старшокласників, інтерактивної взаємодії зросла пізнавальна активність учнів; підвищилася емоційна стабільність та стресостійкість; відбувалося поступове зростання інтересу до предмету, про що свідчить активність на уроках, бажання працювати над проектами, творчо підходити до виконання домашніх завдань. Підвищився рівень комунікативної культури: учні краще стали розв’язувати проблемні ситуації, що виникають у навчально-виховному процесі; навчилися сприймати думки інших, проявляти повагу до людей, надавати допомогу один одному.
 


Гурбич Володимир Васильович    

                                                             

Канівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1
ім. Т.Г. Шевченка

Канівської міської ради Черкаської області

 

Суть досвіду:

Головна мета його педагогічної діяльності – впровадження ефективних методичних засобів та технологій пошуку, навчання, виховання й самовдосконалення дітей.

Реалізація творчого потенціалу учнів є актуальним завданням вчителя трудового навчання. Система роботи стимулює інтерес в учнів до прояву творчості, самостійності, планової систематичної роботи, сприяє забезпеченню індивідуальних потреб дитини, становленню й розвитку основних компетентностей учнів, вихованню патріотизму.

Активний учасник міських та обласних виставок перспективного педагогічного досвіду (2012, 2013, 2015). Нагороджений Почесною Грамотою Департаменту освіти и науки Черкаської обласної адміністрації (2015). У цьому навчальному році особливу увагу приділив військово-патріотичному вихованню юнаків. Шкільну залу Бойової слави поповнено виробами, що виготовлені на уроках із варіативного модуля «Технологія макетування зброї».

Для організації самостійної дослідницької, пошукової, творчої діяльності, працюючи над проектами, старшокласники широко застосовують Інтернет-ресурси. Вони не тільки знаходять різноманітні джерела інформації, критично осмислюють їх, але й створюють власний продукт, вміють презентувати роботу, аргументувати свій вибір.
Учитель наполегливо працює над обладнанням майстерні, поповненням матеріальної бази.

Акцент у роботі з учнями від п’ятого до випускного класу переноситься на розвиток творчого і критичного мислення, уміння працювати з інформаційними джерелами, різними видами проектно-технологічної документації, на формування в учнів навичок проектної діяльності, уміння здійснювати аналіз та оцінку технологічних об’єктів, свідомо обирати ті чи інші технологічні процеси, трудові прийоми і технічні засоби.

Учитель сприяє інтенсифікації та оптимізації навчального процесу, що дає змогу зробити навчання доступнішим та цікавішим.

Метою навчальної проектно-технологічної діяльності є створення творчого проекту, що має суб’єктивну чи об’єктивну новизну і особистісну чи соціальну значимість.

У педагогічній діяльності творчість вчителя займає особливе місце. Адже, лише неформальне, творче ставлення до своїх обов’язків може дати позитивні результати.

«Розвиток творчого потенціалу учнів» є наскрізною спільною темою співпраці з колегою по фаху, суть якої є створення умов для навчання, дослідження інтелектуальних та творчих особистісних якостей учнів, диференціація та вплив на розвиток кожної дитини з урахуванням її інтересів, мотивів, системи цінностей, стимулювання розвитку здібностей кожної особистості.

Результатом їх роботи стало створення у закладі у 2009 році шкільного Залу учнівської творчості. Найкращі роботи учнів постійно поповнюють його експозиції.

Учитель бере активну участь у шкільному проекті «Успіх дитини – ваш успіх», докладає значних зусиль для збереження та збагачення у школі належної навчально-матеріальної бази з предмету.
    


Міняйло Наталія Іванівна    

                                                             

Канівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1
ім. Т.Г. Шевченка

Канівської міської ради Черкаської області

 

Суть досвіду:

Головна мета педагогічної діяльності – впровадження ефективних методичних засобів та технологій пошуку, навчання, виховання й самовдосконалення дітей.

Реалізація творчого потенціалу учнів є актуальним завданням вчителя трудового навчання. Система роботи через вдалу інтеграцію сучасних педагогічних технологій інтерактивного, особистісно-орієнтованого, проектного навчання, за якою працює вчитель, стимулює інтерес в учнів до прояву творчості, самостійності, планової систематичної роботи, сприяє забезпеченню індивідуальних потреб дитини, становленню й розвитку основних компетентностей учнів, вихованню патріотизму.

Акцент у роботі з учнями від п’ятого до випускного класу переноситься на розвиток творчого і критичного мислення, уміння працювати з інформаційними джерелами, різними видами проектно-технологічної документації, на формування в учнів навичок проектної діяльності, уміння здійснювати аналіз та оцінку технологічних об’єктів, свідомо обирати ті чи інші технологічні процеси, трудові прийоми і технічні засоби.

При виборі форм та методів роботи з учнями на уроках та під час гурткових занять особливу увагу звертає на розвиток самостійних творчих здібностей учнів, застосування засобів, що активізують самого учня, його логічне, технічне та конструкторське мислення (ділові, рольові ігри, аналіз конкретних виробничих ситуацій, проблемний виклад матеріалу).

Учитель сприяє інтенсифікації та оптимізації навчального процесу, що дає змогу зробити навчання доступнішим та цікавішим.
Метою навчальної проектно-технологічної діяльності є створення творчого проекту, що має суб’єктивну чи об’єктивну новизну і особистісну чи соціальну значимість.

У педагогічній діяльності творчість вчителя займає особливе місце. Адже, лише неформальне, творче ставлення до своїх обов’язків може дати позитивні результати.

«Розвиток творчого потенціалу учнів» є наскрізною спільною темою співпраці з колегою по фаху, суть якої є створення умов для навчання, дослідження інтелектуальних та творчих особистісних якостей учнів, диференціація та вплив на розвиток кожної дитини з урахуванням її інтересів, мотивів, системи цінностей, стимулювання розвитку здібностей кожної особистості.

Результатом їх роботи стало створення у закладі у 2009 році шкільного Залу учнівської творчості. Найкращі роботи учнів постійно поповнюють його експозиції.

Учитель бере активну участь у шкільному проекті «Успіх дитини – ваш успіх», докладає значних зусиль для збереження та збагачення у школі належної навчально-матеріальної бази з предмету. Літом 2014 року брала участь у роботі Міжнародного освітнього конгресу.

Наталія Іванівна у 2014 році стала призером «Фотоконкурсу ЗНЗ України» у номінації «Краще естетичне оздоблення фойє ЗНЗ», на якому презентувала шкільний Зал учнівської творчості.

У 2015-2016 навчальному році приділила увагу роботі з обдарованими учнями, підготовила переможця Всеукраїнської олімпіади з графічної підготовки імені Віктора Сидоренка (Київ, 2016). Брала участь в Інтернет-конференції на тему: «Методичні засади реалізації завдань трудового навчання згідно з новим державним стандартом».

Досвід роботи учителя доводить, що проектна діяльність допомагає формуванню пізнавальної самостійності учнів, розвитку їх індивідуального та творчого мислення, під час навчальних занять сприяє активізації мислення, допомагає осягнути самих себе, відчути радість від отриманих результатів власної діяльності. Вчителька залучає школярів до пошуку додаткової інформації в мережі Інтернет при виконанні дослідницьких і творчих проектів. Вчить критично мислити та оцінювати.
Вона голова міського методичного об’єднання вчителів трудового навчання з 1998 року.