КРАЩІ ВЧИТЕЛІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
м. ВАТУТІНЕ

Кравченко Олег Іванович    

                                                             

Ватутінська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 2 
ім. М.Ф.Ватутіна

Ватутінської міської ради Черкаської області

  

 

Суть досвіду:

Успішно працює  над реалізацією науково-методичної проблеми: «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках технічної праці та в позаурочний час».

Акцент у роботі учнів переноситься на розвиток творчого і критичного мислення, уміння працювати з інформаційними джерелами, різними видами проектно-технологічної документації; формування в учнів навичок проектної діяльності, уміння здійснювати аналіз та оцінку технологічних об’єктів, свідомо обирати ті чи інші технологічні процеси, трудові прийоми і технічні засоби.

Має значний досвід організації роботи шкільного гуртка з різьблення по дереву. Школярі на ньому ознайомлюються з основами деревообробного виробництва, матеріалознавства, технологією обробки деревини, оздоблення виробів, розширюють свої знання з екології.

Одночасно вони вчаться заготовляти матеріали, засвоюють різні види техніки., оздоблюють вироби, створюють орнаменти.


Бондаренко Костянтин Миколайович

                                                             

Ватутінська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 

Ватутінської міської ради Черкаської області

  

 

Суть досвіду:

Розвиток творчих здібностей на уроках трудового навчання здійснюємо за допомогою інноваційних технологій. Інноваційні технології, (інтерактивні технології навчання, технологія проектного навчання, особистісно зорієнтована технологія, комп’ютерна технологія), шляхом взаємодії удосконалюють урок в цілому, підвищують його ефективність.

Трудове навчання — це предмет, який вимагає засвоєння учнями великої кількості різнобічних  умінь та навичок . Використання комп’ютерних технологій на уроках трудового навчання дозволяє формувати та розвивати в учнів компетентності саморозвитку та самоосвіти.

Під час проведення уроків я використовую програмні засоби навчання: презентації, відеоролики, фотографії.

Комп'ютерна презентація викликає у дітей бажання  працювати на уроці.   Презентація звільняє учителя від традиційного використання дошки. Етапи  уроку, основні тези і весь необхідний ілюстративний матеріал. Чітко і наочно виконані презентації  сприяють концентрації уваги учнів і активізації їх діяльності. Для перевірки теоретичних знань використовую тестові завдання, що дає можливість швидко оцінити знання більшості учнів класу.


Успаленко Олена Олександрівна

                                                             

Ватутінська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 2 
ім. М.Ф.Ватутіна

Ватутінської міської ради Черкаської області

  

 

Суть досвіду:

Успішно працює  над реалізацією науково-методичної проблеми: «Використання інноваційних технологій на уроках обслуговуючої праці (технології),  як шлях до розвитку креативності учнів». Методична проблема вчителя висвітлюється на відкритих уроках, семінарах-практикумах, надрукована в педагогічній пресі.

Розробляє шляхи підвищення ефективності навчання з використанням інтерактивних форм і методів роботи, різноманітних сучасних технічних засобів, нових інформаційних технологій навчання.

З метою формування в учнів міцних знань, організовує бінарні уроки,  уроки - презентації, ділові ігри, уроки - суди, уроки - казки…Значну увагу у своїй роботі вчитель приділяє використанню методу проектів.

Виходячи із своїх інтересів, діти разом з учителем проектують вирішення проектного завдання. Виконуючи це завдання, учні здійснюють виріб, художнє конструювання, технічне конструювання, підбір конструкційних матеріалів, вибір технологічних процесів, інструментів, обладнання, виготовляють вироби, проводять аналіз результату праці і нескладні маркетингові дослідження.


Фортеленко  Інна  Миколаївна                                                            

Ватутінська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 

Ватутінської міської ради Черкаської області

  

 

Суть досвіду:

Працюю над проблемою: « Впровадження інноваційних технологій на уроках обслуговуючої праці як шлях до формування креативності учнів».

Побудова власного педагогічного досвіду допомагає здійснити творчих підхід у трудовій підготовці. Новизна досвіду полягає у зміні  традиційних підходів до проведення уроків, в оригінальному використанні  інноваційних технологій, які забезпечують реалізацію  мети  в урочній і позаурочній діяльності.

У процесі підготовки уроків використовую можливості  інформаційно-комунікативних засобів навчання: презентації, відеороліки, музичний супровід. Вони створюють умови для підвищення інтересу в учнів, прискорення процесу навчання (економиться час, який витрачається  на практичну роботу). Використання методів та проблемних питань дає  можливість розвивати креативне мислення, співпрацю серед учнів, культуру людських стосунків під час роботи в малих групах.

Поширення досвіду відбувається через виступи на методичних об’єднаннях, проведення семінарів-практикумів. Кращі роботи учнів  постійно демонструю на  шкільних та міських виставках декоративно-ужиткового мистецтва.


Гайдайчук Лариса Анатоліївна

                                                             

Ватутінська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 6 

Ватутінської міської ради Черкаської області

  

 

Суть досвіду:

Працює  над реалізацією науково-методичної проблеми: «Розвиток особистості учня як складова креативних здібностей школярів».

Розвивати творчу уяву учнів та спрямовувати її в практичну діяльність на уроках обслуговуючої праці. Виховувати естетичні цінності та індивідуальний підхід у виготовленні виробів з тканини, паперу, природних матеріалів.

Навчальні досягнення учнів досягати педагогічними методами:

  • створення міні-підручників;
  • створення мультимедійних презентацій;
  • створення авторських навчальних програм гуртків;
  • залучення учнів у виставках та конкурсах;
  • залучення учнів до позашкільної роботи.