КРАЩІ ВЧИТЕЛІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ

Коваль Микола Петрович  

                              

Добрянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Маньківської районної ради Черкаської області

 

Суть досвіду:

Тема досвіду: «Розвиток творчих здібностей учнів в проектній діяльності».

У своїй роботі широко використовує інноваційні технології, зокрема, проектну технологію як засіб формування ключових компетентностей учнів. Досвід роботи учителя показує, що проектна діяльність допомагає формуванню пізнавальної самостійності, розвитку індивідуального та творчого мислення учнів. Під час навчальних занять сприяє активізації мислення дітей, допомагає осягнути самих себе, відчути радість від отриманих результатів власної діяльності.

На уроках трудового навчання ставить перед учнями проблемні завдання, які пробуджують творчу думку, розвивають технічне мислення і конструкторські
здібності. Такий вид роботи дає можливість самостійно обрати об'єкт праці, створити його в уяві, відобразити у вигляді ескізу, розробити конструкцію та технологію виконання і виготовити виріб за власним задумом. Такі уроки мають розвиваючу спрямованість і виступають ефективним засобом формування в учнів моральних якостей та художньо-естетичного смаку, сприяють виявленню творчого потенціалу й дають можливість реалізуватися творчій індивідуальності учня.


Рябовіл Василь Іванович  

                              

Іваньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Маньківської районної ради Черкаської області

 

Суть досвіду:

Тема досвіду : «Розвиток творчих здібностей особистості засобами проектних технологій на уроках трудового навчання.»

Василь Іванович широко використовує інноваційні технології у своїй практиці, зокрема, проектну технологію як засіб формування творчих здібностей учнів. Досвід роботи вчителя показує, що проектна діяльність допомагає формуванню пізнавальної самостійності, розвитку індивідуального та творчого мислення учнів, під час навчальних занять сприяє активізації мислення дітей, допомагає осягнути самих себе, відчути радість від отриманих результатів власної діяльності.

Василь Іванович залучає школярів до пошуку додаткової інформації в мережі Інтернет при виконанні дослідницьких і творчих проектів: написання рефератів, підготовки повідомлень, інформаційних довідок, створення власних презентацій. Учні мають більше можливостей для організації самостійної дослідницької, пошукової, творчої діяльності, працюючи над проектами. Вони не тільки знаходять різноманітні джерела інформації, критично осмислюють їх, але й створюють власний інтелектуальний продукт (буклети, логічні схеми-конспекти, презентації, тести), вміють презентувати та аргументувати роботу.

На уроках діти працюють як індивідуально, так і в творчих групах. Робота в творчих групах над колективними проектами має велике виховне значення для розвитку художнього смаку, інтересу до мистецтва свого народу, його історії, традицій, для професійної орієнтації. Дітям надається можливість відчути себе творцями, виконуючи творчі завдання.
  


Пилявська Валентина Павлівна 

                              

Маньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1

Маньківської районної ради Черкаської області

 

Суть досвіду:

Тема досвіду : «Розвиток творчої особистості здатної самостійно мислити та працювати

Розвитку творчих здібностей учнів сприяють різнорівневі, індивідуальні та групові завдання, ігри, художньо-конструкторські задачі, інноваційні технології, інтерактивні форми навчання. Тому на своїх уроках найбільше використовує проблемно-пошуковий та навчально-дослідницький методи, розв’язує творчі задачі з елементами конструювання, технічні завдання, як засіб формування в учнів навичок просторового і технічного стилю мислення, виконання творчих практичних робіт. Широко використовує метод проектів.

Упровадження модульної методики викладання сприяє глибшому вивченню предмета та зручності в підготовці до виконання проектів. Постійно працює над вдосконаленням власних методів та прийомів навчання, щоб надихнути дитину творчо мислити, самовдосконалюватися в праці, формувати в собі культуру праці та розвивати самостійність. Такі уроки дають можливість учням пробувати свої сили, розвивати нахили, здібності, творчо мислити та працювати.