Новая страница 3

Результати моніторингових досліджень МОН України
успішності  учнів 10 класів
Черкаської області

2013-14 н.р.

 
Успішність хлопців
Успішність дівчат