КРАЩІ ВЧИТЕЛІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
ШПОЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ

Каракоця Олег Іванович

                                                             

Лебединський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1»

Шполянської районної ради Черкаської області

 

Суть досвіду:

Працює над методичною проблемою «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в викладанні предмета трудове навчання, технології».

Переконаний, що головною метою трудового навчання є формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя і активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства для реалізації творчого потенціалу учнів.

Основні завдання педагога:

  • розвиток здібностей та інтересів учнів у сфері проектно-технологічної діяльності та технічної творчості;
  • створення умов для самореалізації та професійного самовизначення кожного учня;
  • оволодіння вміннями практичного використання нових інформаційно-комунікаційних технологій, інтернет-технологій;
  • розширення та систематизація знань про технології і технологічну діяльність як основний засіб перетворювальної діяльності людини;
  • виховання свідомої та активної життєвої позиції, готовності до співпраці в групі, відповідальності, вміння обґрунтовано відстоювати власну позицію, що є передумовою підготовки майбутнього громадянина до життя в демократичному суспільстві.

Джавага Алла Дмитрівна   

                                                             

Шполянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-ліцей»
Шполянської районної ради Черкаської області

 

Суть досвіду:

Працює над проблемою формування технологічно освіченої особистості:

  • підготовка учнів до самостійного життя;
  • підготовка підростаючого покоління до активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства;
  • застосування практичних методів і форм організації занять.

Скринник Олександр Григорович   

                                                             

Шполянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1

Шполянської районної ради Черкаської області

 

Суть досвіду:

Розвиток творчих здібностей за допомогою інноваційних технологій (інтерактивні технології навчання, технологія проектного навчання, особистісно-зорієнтована технологія, комп’ютерна технологія).

Впровадження особистісно орієнтованої технології, організація навчального процесу таким чином, щоб учні самі відкривали нове, а не одержували «готові відповіді».


Кукса Людмила Олександрівна   

                                                             

Шполянський навчально-виховний комплекс

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 - гімназія"
Шполянської районної ради Черкаської області

 

Суть досвіду:

Технологія виготовлення виробів із текстильних і нетканих матеріалів ручним способом.

Вивчення та впровадження досвіду роботи вчителів трудового навчання Уманського міського об’єднання.