КРАЩІ ВЧИТЕЛІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
УМАНСЬКОГО РАЙОНУ

Сухомейло Михайло Іванович    

                                                             

Старобабанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Уманської районної ради Черкаської області

 

Суть досвіду:

Першочерговою метою учитель ставить розвиток дитини, її творчі можливості. Тому працює над вивченням науково-методичної теми: «Застосування проектних технологій як засіб розвитку творчих здібностей дітей в процесі викладання трудового навчання».

Учитель бачить сенс своєї педагогічної діяльності у створенні умов для проектування особистісно значимої траєкторії розвитку кожного учня, пристосованого до техногенно-економічних, соціальних змін, які сьогодні відбуваються у суспільстві. Основним орієнтиром у його діяльності є акцент на професійне самовизначення школярів, оволодіння ними методами творчої праці в умовах інформаційного буму, здатність бути конкурентноспроможними із врахуванням тенденцій світової інтеграції та глобалізації.

Головним критерієм педагогічної діяльності вчитель вважає результативність своєї праці, тому приділяє особливу увагу диференціації навчання, основними напрямками якого є використання активних форм організації роботи учнів та систематичне використання елементів технічного конструювання і промислового дизайну. Диференціацію й індивідуалізацію навчання не уявляє без активного впровадження в навчальний процес елементів дизайну та декоративно-ужиткового мистецтва.

Під умілим керівництвом Михайла Івановича предмет «Трудове навчання» надає великі можливості для розвитку творчих здібностей учнів, а однією з основних умов підвищення ефективності навчальної діяльності учнів є чітка побудова системи діагностування навчальних досягнень. Найрезультативнішими є ті уроки, на яких учителеві вдається залишитися на позиції партнера, уникнути менторських настанов, коли процес навчання проходить мимоволі, ненав’язливо і природно.

Вчитель намагається відроджувати і розвивати народні промисли. Захоплюється різьбою по дереву, прагне зацікавити учнів цим цікавим народним промислом.
Вихованці Сухомейла М.І займають призові місця у районних олімпіадах з трудового навчання: 2010 р.- ІІ місце, 2011 р. – І місце, 2013 – ІІІ місце, 2016 – І і ІІ місце. Успіхи в обласній олімпіаді: 2012 р. – ІІ місце, 2017р. – ІІ місце.

Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність. Брав участь у педагогічних читаннях з гуманної педагогіки «Самоосвіта вчителя» (2013р.)
Впроваджує передовий педагогічний досвід, керівник районного методичного обєднання вчителів трудового навчання та член творчої групи. Співпрацює з кафедрою «Теорії і методики трудового навчання» УДПУ ім. П.Г.Тичини.


Василевська Тетяна Іванівна    

                                                             

Дмитрушківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Уманської районної ради Черкаської області

 

Суть досвіду:

 

Кредо учителя: «Якщо вдало вибрати працю і вкласти в неї всю свою душу, то щастя саме вас знайде».
Науково-методична проблема: «Педагогічна творчість вчителя у роботі з обдарованими учнями».

Концепція роботи з обдарованими дітьми:

  • створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, морального й фізичного розвитку обдарованих дітей;
  • впровадження нового змісту освіти, прогресивних технологій навчання й виховання учнів;
  • створення умов для розвитку здатності дітей до адаптації в соціумі.

 

У своїй роботі з обдарованими дітьми керується принципами:

  • завершеності або орієнтації на кінцеві результати;
  • безперервної передачі знань;
  • різноманітності завдань;
  • різнорівневості;
  • навчання за здібностями.

 

Досягнення учительки:

  • ІІ етап Всеукраїнської олімпіади: 2008 р. – І і ІІ місця, 2009 р. – І, ІІ і І місця.
  • ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади: 2008 р. - ІІІ місце, 2009 р. - ІІІ місце.

Неживляк Олег Дмитрович    

                                                             

Юрківський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів"
Уманської районної ради Черкаської області

 

Суть досвіду:

Розвиток творчих здібностей має велике значення для всебічного розвитку дитини. А завдання вчителів – розвивати ці здібності, надавати уміння і навички, прививати здатність самостійно вчитися, здобуваючи ці знання і на їх основі вирішувати творчі завдання.

Тому актуальною є проблема, яка описана в досвіді роботи Неживляка О.Д. – «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання та в позакласній роботі».

Неживляк Олег Дмитрович вважає, що відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу оптимальним для впровадження творчого підходу в трудовому навчанні є сполучення традиційних та новітніх технологій. Він активно використовує інформаційні технології; особистісно-орієнтовані технології; технологію формування творчої особистості; проектну технологію; проблемно-пошукові методи та ігрові форми роботи, які підвищують ефективність навчального процесу та є ключовими для реалізації творчого підходу в навчанні. Завдячуючи правильній організації роботи, вчитель досягає належного рівня засвоєння учнями навчального матеріалу з предмета.
   


Канцер Лариса Петрівна    

                                                             

Городецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Уманської районної ради Черкаської області

 

Суть досвіду:

Активізувати навчання можна тільки тоді, коли в ньому активну діяльність проявляє як учитель, так і учень. Це диктує необхідність впровадження нових форм і методів, використання інтерактивних технологій, проектних методик, ділових ігор, які інтенсифікують процес навчання.

У процесі навчально-виховної діяльності Канцер Лариса Петрівна використовує інтерактивні методи та прийоми. Вони є універсальними для розвитку життєвих компетентностей, формують уміння колегіально вирішувати завдання, сприяють активізації особистісних якостей школяра.

Застосовуючи групові форми роботи, вчитель переконалась, що вони успішно формують у дітей потребу здобувати знання, розвивають інтерес, любов до пізнання, допитливість. Працюючи в групах, учні самостійно стають дослідниками, розв’язують доступні для них питання.