КРАЩІ ВЧИТЕЛІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
ЖАШКІВСЬКОГО РАЙОНУ

Сірий Володимир Михайлович    

                                                             

Вороненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Жашківської районної ради Черкаської області

 

Суть досвіду:

Суть досвіду полягає у формуванні в учнів основ творчого мислення та технічної творчості у сфері перетворювальної діяльності людини.

У 5-9 класах вивчення трудового навчання базується на практичній діяльності учнів. Переважна кількість уроків варіативних модулів проводиться за типом урок формування вмінь та навичок.

Формування навичок учнів вільно орієнтуватися в інформаційному середовищі, аналізувати інформацію та приймати рішення допомагають їм реалізовувати їх під час виконання навчальних проектів. Засвоєння теоретичного матеріалу здійснюється під час вивчення нової технології.

  


Олійник Дмитро Васильович    

                                                             

Конельськохутірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Жашківської районної ради Черкаської області

 

Суть досвіду:

Мета моєї роботи – навчити кожного учня, враховуючи його потенційні можливості. Працюючи над проблемою «Проектне навчання на уроках трудового навчання», на уроках активно впроваджую використання комп’ютерів:програмних засобів , відеороликів, часто використовую різноманітні форми інтерактивних методів: „займи позицію”, „мозковий штурм ”, „дебати”, „мікрофон”, „брейн-ринг”, „аукціон”, „реклама”, „конференція”, робота в парах та групах з подальшою презентацією, публікацією, виставкою робіт, створення портфоліо проекту та його захистом.

Основною частиною в роботі є напрям на індивідуалізацію навчання та розвиток творчої особистості.

Проектна технологія сприяє розвитку креативного мислення, творчих здібностей та самостійності учнів.

Застосовую на уроках диференційований підхід. Цим самим вдається активізувати творчо - пізнавальну діяльність учнів, добитися під час заняття самореалізації кожного з них, створити ситуацію успіху. Кожен учасник навчального процесу відчуває свою інтелектуальну спроможність.

Розробляю посібники для самостійного опрацювання матеріалу учнями, дидактичні матеріали до уроків, завдання для перевірки знань та наочне приладдя.

 


Маковецька Катерина Андріївна    

                                                             

Жашківська спеціалізована школа № 1 з поглибленим вивченням окремих предметів

Жашківської районної ради Черкаської області

 

Суть досвіду:

Працює над проблемою: «Розвиток творчого потенціалу особистості на основі до учнів та диференціації змісту і процесу навчання».

Уроки проводить творчо. Під час їх проведення вміло застосовує інформаційно-комунікаційні технології. Формує навички самостійного здобування знань і застосовування їх на практиці.

Мета діяльності полягає у формуванні технологічно освіченої особистості, готової до неперервної професійної освіти, конкурентної боротьби на ринку праці, потреби ініціативно включатися в систему економічних відносин, у підприємницьку діяльність.

Під час практичних робіт зосереджує особливу увагу на вмінні учнів користуватися різними джерелами інформації, дотримання технічних вимог у процесі виконання робіт, умінні організувати робоче місце і підтримувати порядок в процесі роботи, на рівні сформованості трудових прийомів і умінь виконувати технологічні операції, дотримуватись правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог.